NTC učenje je igra, Rani razvoj deteta, NTC sistem učenja, Ranko Rajović, rana stimulacija

Rani razvoj deteta je od velike važnosti i zbog toga se treba posebna pažnja posvetiti tome. Program koji ističe značaj razvoja rane stimulacije je NTC sistem učenja. Autor programa je dr Ranko Rajović (član Komiteta svetske Mense za darovitu decu i saradnik UNICEF-a za rano obrazovanje). Koautor programa je Uroš Petrović, dobitnik Zlatne značke Kulturno-prosvetne zajednice Srbije za doprinos kulturi.

NTC metod ima za cilj poboljšanje funkcionalnog razmišljanja kod dece, sposobnost da se bolje razume i koristi znanje za rešavanje novih problema. Funkcionalno razmišljanje poboljšava intelektualne sposobnosti dece, izaziva njihov prirodni interes i radoznalost kroz zanimljive zadatke i igre.

Zabavite se sa decom i pročitajte ovde sa kojim igricama možete da razvijate funkcionalno razmišljanje kod dece.

Naziv NTC je skraćenica za Nikola Tesla centar. Program pomaže deci da unaprede svoj pristup učenju, poboljšaju funkcionalno razmišljanje i nauče da povezuju stvari i primene stečeno znanje.

NTC sistem učenja je specijalizovani program za edukaciju roditelja, vaspitača i učitelja, koji usvojeno znanje i veštine mogu da primene u svakodnevnim aktivnostima u radu sa decom. Ideja autora je bila da se podstaknu oni koji rade sa decom da od svakodnevnih pojava i planiranih lekcija naprave zagonetna pitanja. Da na taj način podstaknu decu da razmišljaju, iznose svoje ideje i raduju se kad pogode rešenje. Pokazalo se da deca vole da uče uz igru.

Deca uzrasta od 3-12 godina obuhvaćena su NTC programom. Akcenat se stavlja na to da roditelji u početnim fazama života prave sitne i nesvesne greške. Skup ovih grešaka može da onemogući razvoj potencijala deteta. Rano detinjstvo je najvažniji period u razvoju detet. Dokazano je da je u predškolskom periodu, brzina i broj stvaranja sinapsi neuporedivo veća nego posle sedme godine.

Kako bi shvatili značaj sinapsi, navešćemo nešto o funkcionisanju mozga. Informacije se u nervnom sistemu prenose u vidu električnih signala – nervnih impulsa. Kada ovi signali dođu do kraja jednog nerva potrebno ih je preneti na drugi nerv ili na neku efektorsku ćeliju. To se postiže putem sinapsi. Sinapse su spojevi između nervnih ćelija i između nervnih ćelija i efektorskih ćelija (ćelije mišića i žlezdi).

Dokazano je da intelektualne sposobnosti zavise od broja sinapsi, koje se intenzivno formiraju do pete (50%), sedme (75%) i dvanaeste godine (90%). Po novijim istraživanjima, čak 50% sinapsi je formirano pre četvrte godine.

 

Zanimljivu igricu po metodi NTC sistema učenja možete pogledati u članku “Pevajte” pesme sa decom na NTC način.

 

NTC sistem učenja po fazama

NTC sistem učenja
NTC sistem učenja

I faza – Razvoj mozga

U mozgu se stalno stvaraju nove veze između aktivnih neurona i podstiče se razvoj važnih centara u mozgu. Neaktivni neuroni i putevi se gube. Zbog toga je važna stimulacija neurona da bi dete dosegnulo svoje biološke potencijale. Važna je interakcija vrtića, škole, učenja kroz igru, učenja pomoću novih tehnologija. Ali važno je i nešo što roditelji zaboravljaju – jednostavne dečije igre (trčanje, skakanje, preskakanje, provlačenje, penjanje…). Ove igre su važne jer je osnovna karakteristika ljudi uspravan hod i tako su svi delovi mozga usklađeni, povezani, sinhronizovano rade. Ako dete puno leži ili sedi, slabije stimuliše određene regije kore velikog mozga. Na taj način se stvaraju uslovi za kasniju pojavu pojedinih kognitivnih ispada.

II faza – Razvoj sposobnosti učenja

Reproduktivno učenje je najniži nivo učenja i predstavlja sve veći problem za decu. Razlog za to je jer je broj podataka koji se uči sve veći. To zahteva od deteta da nekoliko puta pročita lekciju, da je ponavlja nekoliko dana, a rezultat je da većinu “naučenog” zaboravi. Dešava se da i to što je naučeno, dete ne može da poveže. U NTC programu se uči kako naučiti gradivo na jedan drugačiji, interesantniji način koji više liči na igru. Pomoći deci da školu shvate kao vid zabave, jer učenje je igra.

III faza – Razvoj funkcionalnog znanja

Cilj obrazovanja mora da bude razvoj funkcionalnog znanja i sposobnost povezivanja. Ovaj deo NTC programa razvija sposobnost razmišljanja i povezivanja kroz rešavanje (konvergentno mišljenje) i sastavljanje zagonetnih priča i pitanja (divergentno mišljenje).

NTC – seminari, edukacije, radionice

 • NTC seminari su namenjeni učiteljima, vaspitačima i roditeljima. Na seminaru se obrađuju teme o razvoju sposobnosti za učenje, o značaju rane stimulacije za motoričke i kognitivne sposobnosti. Obuku izvodi stručni tim, kao i učitelji-vaspitači saradnici koji sprovode program najmanje dve godine.
 • NTC licenca za rad potvrđuje da je osoblje ustanove obučeno i da sprovodi NTC Program. Trenutno se NTC program sprovodi u 17 država Evrope.
 • NTC radionice imaju za cilj podizanje nivoa intelektualnih sposobnosti, sprečavanje poremećaja pažnje i koncentracije u školskom periodu. Takođe, razvijanje koordinacije pokreta i motorike, funkcionalno znanje, tj. razvijanje brzine razmišljanja, povezivanja i zaključivanja.
 • NTC program se osvrće i na menadžere. NTC:M je napredan sistem obuke i treninga menadžera sa ciljem podizanja njihovih stručnih i kreativnih sposobnosti.
 • NTC sistem učenja stručno sarađuje sa Fakultetima za sport, pa se već neke od NTC metoda koriste u treningu vrhunskih sportista. NTC školica je komercijalni deo programa za učenike, a odvija se u okviru obrazovnih institucija. NTC seminar i rana muzička stimulacija je upoznavanje vaspitača i nastavnika sa istraživanjima o vezi značaja rane muzičke stimulacije dece i razvoja inteligencije. Ističe se značaj razvoja motorike kroz igru, pokret i ples.

Ukoliko smo vas zainteresovali da sagledate rad sa decom na neki drugačiji način, zabavniji a i korisniji za decu, možete se više informisati na zvaničnoj stranici NTC centra https://ntcucenje.com/?v=8cee5050eeb7.

Takođe, u Novom Sadu u četvrtak 22.03.2018.godine autor dr Ranko Rajović održaće predavanje na temu Funkcionalno znanje – učenje je igra. Lokacija je Kongresni centar „Master“ od 18-19h. Ulaz je slobodan, ali se morate samo ranije prijaviti zbog ograničenog broja mesta.

Edukacija je tokom celog života prisutna, tako da otiđite, naučite nešto novo i ubacite novu kockicu u vaš život.

Vaše Kockice

 

photo: https://www.freepik.com/premium-vector/happy-children-play-in-park_1265084.htm

Pixabay

 

 

 

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •